Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu hizmet satış sözleşmesi, www.kasturlari.com  internet sitesi sahibi Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti  (Tatil Sihirbazı Travel Agency) ile aşağıda adı ve adresi bulunan katılımcı (bu sözleşmede bundan sonra Müşteri olarak anılacaktır) arasında imzalandıktan itibaren taraflarca kabul edilmiş olur ve yürürlüğe girer.

  1. Genel Konular ve Hizmetin Özellikleri:

1.1 BT ile Müşteri arasında yapılan işbu sözleşme uyarınca, Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti ’in Müşteri ile paylaştığı ayrıntılı tur programında belirtilen turistik gezi ile ilgili olarak, turda yer alan hizmetleri sağlamayı, Müşteri ise işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

1.2 Ayrıntılı tur programında Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti tarafından verilecek hizmetin başlıca noktaları, turun hareket ve dönüş saat ve tarihleri, ziyaret güzergâhları, ulaşım araçları cinsleri ve sınıfı, verilen yemek öğün sayısı, rehber ve danışmanlık hizmetleriyle diğer hizmet ve bilgiler verilir. Tur tutarı, bu tutara dâhil olan ve olmayan hizmetler net olarak belirtilir.

1.3 Ayrıntılı tur programı ve tur kayıt formları işbu sözleşmenin ayrılmaz birer parçalarıdır ve Müşteri işbu hizmet satış sözleşmesini imzalayarak bunu kabul etmiş olur.

1.4 Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti ayrıntılı tur programında belirtilen otelleri, restoranları belirtilen kategori içerisinde kalmak kaydıyla tur başlamadan önce, gezilecek yerlerin sıralarını ve zamanlarını tur başlamadan önce veya tur sırasında  gerekli gördüğü takdirde Müşteri’nin avantajına olacak şekilde değiştirebilir.

  1. Rezervasyon ve Ödeme Koşulları

2.1 Bir rezervasyon ve satış, işbu sözleşmenin ve Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti  tarafından Müşteriye sunulan ayrıntılı tur programı ve tur kayıt formlarının müşteri tarafından okunması, doldurulması, imzalanması, ön ödemenin zamanında yapılması ve BT yetkilisinin onaylamasıyla ile gerçeklik ve kesinlik kazanır.

2.2 Birden fazla kişi ya da grup adına rezervasyon yaptıran Müşteri, işbu sözleşme koşullarını, ayrıntılı tur programı ve tur kayıt formlarındaki bilgileri ve içerikleri adına rezervasyon yaptırdığı diğer kişilere tam olarak bildirmekten ve onların onaylarını almaktan sorumludur.  Diğer kişilerin sorumluluk ve yükümlülüklerini bildikleri kabul edilir. Diğer kişilerin bu eksikliklerinden doğan anlaşmazlıklardan sorumlu Müşteri’dir, Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2.3 Ön ödeme, ara ödeme ve son ödemelerin tarihleri, tutarları, ödeme imkanları ve gecikme cezaları her ayrıntılı tur programında, ayrı ayrı belirtilir.

2.4 Ödemeler döviz yerine Türk Lirası (TL) olarak ödenmek istendiğinde o günün TCMB Döviz Satış Kuru esas alınır.

2.5 Müşteri’nin banka aracılığıyla yapacağı her ödemedeki banka masrafları Müşteri’ ye aittir. Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti  hesabına yapılacak ödeme, net tutar olmalıdır.

2.6 Ön ödemenin yapıldığı tarihten turun hareket tarihine kadar gerçekleşebilecek yakıt, havaalanı vergisi, KDV, gidilecek ülke ve şehirlerdeki özel vergiler ile turizm hizmetlerini ilgilendiren her türlü ücret, harç ve vergilerdeki değişiklikler tur ücretlerine yansıtılır.

2.7 Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti , Müşteri için zorunlu seyahat güvence sigortası yaptırtmakla yükümlüdür. Bu sigorta poliçesinde belirtilen hükümler geçerlidir. Müşteri, bu zorunlu seyahat güvence sigortasının police koşullarını yeterli bulmazsa münferit olarak yeni bir sigorta yaptırabilir. Ancak Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti nin yaptığı sigortanın iptalini veya sigorta tutarı iadesini talep edemez.

  1. Zorunlu Değişiklikler ve Bunlardan Kaynaklanan Tur İptalleri:

3.1 Doğal afetler (deprem, sel, yangın, tayfun, heyelan…vb), olağanüstü haller (savaş, terör..vb), halk hareketleri (grev, yürüyüş, yol kapatılması…vb), sağlık sorunları ( salgın hastalık, karantina…vb), olağanüstü hava muhalefetleri ( şiddetli kar yağışı ve tipi, sis, şiddetli fırtına, yıldırım düşmesi), devletlerarası diplomatik sorun ve gerginliklerden oluşan seyahat uyarı ve kısıtlamaları, ulaşım şirketlerinden ve/veya rezervasyon yapılan  otellerden herhangi birinin tasfiyesi, iflası, planlanan konser ve etkinliklerin bu sebeplerden dolayı iptali gibi özel kısıtlamalar ve bunlar dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir diğer sebepten, doğrudan veya dolaylı olarak, Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti ’nin  kusuru bulunmayan veya öngörülemeyecek her türlü olumsuzluğun yaratacağı sonuçlardan doğan hiçbir zarar veya ziyandan Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti  sorumlu olamayacağı gibi, Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti  bu sebeplerden ötürü yükümlülüklerini ifa edememesinden veya yükümlülüklerinin ifasındaki aksaklıklardan sorumlu tutulamaz ve Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti ’ye maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez. Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti  bu sebeplerden dolayı turda değişiklik yapabilir veya turu iptal edebilir.

3.2 Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti  ile her türlü ulaşım araçları arasında yapılan anlaşmaların aksine bu araçların gecikmelerinden, arızalanmalarından, kaza yapmalarından, sürücülerinin şahsi kusurlarından Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti sorumlu tutulamaz ve Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti ’ye maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez. Uçak saatlerinde meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik, rötar  veya iptalden Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti  sorumlu tutulamaz. Müşteri, uluslararası havacılık kuralları çerçevesinde havayolu şirketi tarafından uçuşlarda her türlü değişiklik ve düzenleme yapılabileceğini kabul ve ikrar eder.

 

  1. Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti ve Müşteri İptal Koşulları:

4.1 Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti , müşterinin belirtilen tarihlerde ödeme yapmaması durumunda ödemelerdeki gecikmelerde mecbur kalmadığı halleder de gecikme faizi uygulamaz. Ancak müşteri ayrıntılı tur programında aksi belirtilmediği sürece turun hareket tarihinden en geç 15 gün öncesine kadar ödemelerini tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti  işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak iptal etme hakkını saklı tutar ve uçak, otel, etkinlik ve konser biletleri hariç tüm ödemeleri geri iade eder.

4.2 Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti , gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal veya tehir edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

4.3 Müşteri, nedeni ne olursa olsun herhangi bir sebeple şehir içi turlarda 10 gün öncesinden, yurt içi turlarda 15 gün öncesinden, yurt dışı turlarda 20 gün öncesinden turu iptal ettiği takdirde ödemiş olduğu ücretin tamamını iade alır. İade Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti ’ye ödeme yapılan hesaba veya kredi kartına iptalin haber verilmesinden 20 gün içerisinde yapılır.

4.4 Bu tarihlerden sonra nedeni ne olursa olsun Müşteri tarafından yapılacak herhangi bir iptalde Müşteri, tur ücretinin kalan bakiyesinin tamamını ödemeyi taahhüt eder ve o ana kadar yapmış olduğu ödeme iade edilmez. Eğer bu zaman zarfında yerine başka bir Müşteri bulunursa ödediği ücretin tamamı geri iade olunur. İade Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti ’nin ödeme yapılan hesaba veya kredi kartına iptalin haber verilmesinden 30 gün içerisinde yapılır.

4.5 Müşteri satın aldığı turu şehir içi günlük turlarda 3 gün öncesine, yurt içi turlarda 20 gün öncesine kadar, yurt dışı turlarda 30 gün öncesine kadar bir başkasına devredebilir. Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti bu sürenin müşteri lehine uzaması için elinden gelen gayreti göstereceğini taahhüt eder. Devir alan kişi, bakiyeden, devir alınmasıyla doğabilecek masraflardan devir edenle birlikte müteselsilden sorumludur. Devir alan kişinin işbu satış sözleşmesi ve formlarda imzası olmasa bile işbu sözleşme hükümleri ile bağlıdır.

4.6 Müşteriye olan iade tutarı Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti ’ye yapılan döviz cinsinden yapılır.

4.7 Zamanında vize alınamaması durumunda tur iptal koşulları işbu sözleşmenin 4.3, 4.4, 4.5 ve 4.6 maddelerinde belirtilmiştir. Zamanında başvuru ve konsoloslukların talep ettikleri belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak sunmak müşterinin sorumluluğu altındadır. Vize alınamamasından Müşteri, Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti ’ yi hiçbir şekilde sorumlu tutamaz.

  1. Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti ve Müşteri’ nin Kusurları

5.1 Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti , işbu sözleşmenin 1., 2., 3. ve 4. maddelerinde belirtilen sebeplerin dışında Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti ’den kaynaklanan sebeplerle işbu sözleşmeye uyulmaması durumunda ödenmiş olan paranın tümünü müşteriye iade etmeyi taahhüt eder.

5.2 Müşteri, tur içinde belirtilen hizmetler bir bütündür, ayrı ayrı alınması talep. Tur sonrasında yapılan şikayet veya iyileştirme önerileri iade veya tazminat hakkı doğurmaz.

5.3 Zamanında yapılmayan ödemelerden, Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti ’ye zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırılmayan belgelerden doğabilecek tüm sonuçlardan Müşteri sorumludur, Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti sorumlu tutulamaz. Bu durumda Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti , işbu sözleşmeyi ve Müşteri’nin tura katılımını iptal etme hakkını saklı tutar.

5.4 Müşteri, Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti ’ye sunduğu bilgi ve belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt eder. Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti , tur organizasyonlarında bu bilgi ve belgeleri baz alır. Bu belgelerin yanlış veya eksik olması, kaybolması, Müşteri’nin herhangi bir sebeple yurt dışına çıkışının adli merciler veya kolluk kuvvetlerince engellenmesi, yasaklanması, Müşteri’nin bu sebeplerle havalimanında tutulması, yurt dışında gezi süresinde veya sınırlarda tutuklanması, göz altına alınması durumundan Müşteri sorumludur ve ücret iadesi veya tazminat talebinde bulunamaz.

5.5 Müşteri, turun başlangıç noktasına geç kalmasıyla uçağı kaçırmasından, tur sırasında kendisinden kaynaklanan sebeplerle buluşma ve hareket noktasına geç kalarak turu kaçırmasından sorumludur. Müşteri, bu sebeplerden dolayı hiçbir şekilde Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti  sorumlu tutamaz, iade veya tazminat talebinde bulunamaz.

5.6 Müşterinin kişisel sorun veya mazeretleri sebebiyle turu yarıda keserek turdan ayrılmasından dolayı Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti sorumlu değildir ve ücret iadesi yapılmaz.

5.7 Müşteri kendi sağlık problemlerinden dolayı Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti ’yi  sorumlu tutamaz. Turun sağlık ve kondüsyon durumuna uygunluğunu değerlendirmekten kendisi sorumludur.

5.8 Otel, hizmet sunulan mekan ve araçlara Müşteri’den gelen maddi hasar ve zararlardan Müşteri sorumludur, Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti hiçbir şekilde sorumlu tutamaz.

5.9 Tur ücretine dahil olmayan ekstra bagaj ücretleri, tur ücretine dahil olmayan valiz taşımalarından müşteri sorumludur. Havaalanlarında sorulan bagajla ilgili sorulardan, bagajın muhteviyatından, kabin içi bagajın muhteviyatından müşteri sorumludur.

5.10 Bagajın havaalanlarında hasara uğraması veya kaybolmasından Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti  sorumlu değildir.

5.11 Ayrıntılı tur programında belirtilen tur ücretine dahil olmayan her türlü harcama Müşteri’ ye aittir ve ödemekle yükümlüdür.

5.12 Müşteri tur süresince yanında bulundurduğu veya tur sırasında satın aldığı her türlü kıymetli evrak ve eşyasından sorumludur. Bunların kaybolmasından dolayı Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti ’ yi sorumlu tutamaz.

5.13  Tur liderleri turun akışı ile ilgili bilgilendirmeleri açıkça yapmakla yükümlüdürler. Tur sırasında yapılan genel duyuruları duymamaktan, unutmaktan ya da bilinçli olarak uymamaktan kaynaklanan sorunlardan Müşteri sorumludur.

5.14 Müşteri, tur ve programla ilgili kurallara, bulunulan ülkenin ve mekânların kurallarına uymayı, turdaki diğer kişilerin her türlü haklarına saygı göstermeyi peşinen kabullenir. Bunlara uymamaktan kaynaklanan sorun ve zararlardan Müşteri, Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti ’ ye ve diğer Müşterilere karşı sorumludur.

  1. Anlaşmazlık

İşbu sözleşme hükümleri Türk hukukuna tabidir.

İşbu satış sözleşmesi, ayrıntılı tur programı formu ve tur kayıt formlarından doğabilecek tüm ihtilaflarda Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti ’nin kayıtları kesin delil sayılacaktır.

İşbu satış sözleşmesi, ayrıntılı tur programı formu ve tura katılım formlarından doğabilecek tüm ihtilaflarda Kaş mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidirler.

Begonvil Seyahat Konaklama Turizm Hiz.Tic. Ltd Şti

 

× Canlı Destek İçin Buradayız